ATTICA DARTS CLUB

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

         ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
 
1. Αρχή και τέλος παιχνιδιού
 
 Για να αρχίσει ένα παιχνίδι θα στριφτεί ένα νόμισμα για να δώσει την πρωτοπορία στον έναν από τους δύο παίκτες. 0 φιλοξενούμενος παίκτης έχει το δικαίωμα της επιλογής. Όποιος κάνει την σωστή επιλογή αρχίζει το πρώτο παιχνίδι. 0 άλλος αρχίζει το δεύτερο παιχνίδι.
   Εάν χρειασθεί να παιχθεί και το τρίτο παιχνίδι, τότε οι δύο παίκτες θα παίξουν από ένα βέλος για το κέντρο του στόχου (bull) και ο κοντινότερος σ' αυτό θα παίξει πρώτος. Εάν κατά την αναμέτρηση αυτή το βέλος του πρώτου είναι μέσα στο μονό bull (25) ή στο διπλό (50), ο παίκτης πού παίζει δεύτερος έχει δικαίωμα να ζητήσει να βγει το βέλος για να παίξει.
   Αν τα βέλη πέφτουν από τον στόχο κατά την ρίψη για το bull, τότε πρέπει να γίνονται συμπληρωματικές βολές έως ότου ένα βέλος από κάθε παίκτη παραμείνει καρφωμένο. Αν με την ρίψη πού κάνει ο δεύτερος παίκτης το βέλος του πρώτου παίκτη ξεκαρφωθεί τότε ή βολή επαναλαμβάνεται, με τον 2ο παίκτη να παίζει 1ος. Επανάληψη επίσης θα γίνει αν ο ελεγκτής δεν μπορεί να πει ποιο βέλος είναι πιο κοντά στο κέντρο, η σε περίπτωση πού και τα δύο βέλη είναι καρφωμένα στον 'ίδιο κύκλο του bull (εξωτερικός - εσωτερικός). Η επιλογή του ελεγκτή είναι τελική. Σε περίπτωση επαναλήψεως βολής για το bull ο 2ος ρίχνει 1ος και ο 1ος ρίχνει 2ος. Αν αυτό συμβεί ξανά, τότε πάλι θα αλλάξουν σειρά.
   Κάθε παίκτης πού πρόκειται να παίξει, έχει δικαίωμα να ρίξει εννέα (9) βέλη προθέρμανσης.
   Τα ζευγάρια πού παίζουν καλούνται αμέσως. Σε περίπτωση πού κάποιος από τούς παίκτες δεν βρίσκεται μπροστά στον στόχο σε 5 ' από την στιγμή πού θα κληθεί να παίξει, χάνει το παιχνίδι και ισχύει ο κανονισμός του άρθρου 6.
   Μόνον οι παίκτες και ο ελεγκτής επιτρέπεται να ευρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο (δεξιά και αριστερά του διαδρόμου του στόχου και την περιοχή του πίνακα). Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άτομο να διασχίζει τον διάδρομο σε ώρα αγώνος.
Άλλοι παίκτες ή άτομα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση όχι λιγότερο των 70 πόντων μακριά και πίσω από τον παίζοντα.
   Για τελείωμα του παιχνιδιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί το διπλό bull.
Ο κανονισμός του «καψίματος» ισχύει. Αν ο παίκτης είναι κατά ένα πόντο λιγότερο, ένα περισσότερο ή σε περίπτωση μηδενισμού του σκορ με άλλον αριθμό εκτός από διπλό, ο παίκτης ξαναπαίζει τον αριθμό πού είχε πριν παίξει τα τρία (ή λιγότερα) τελευταία βέλη.
   Γρήγορα τελειώματα όπως «τρία στο ίδιο κρεβάτι» ή 222 ή 111 ή SHANGHAI ή σπλίτ 11, δεν είναι επιτρεπτά.
   Το παιχνίδι τελειώνει μόνον όταν ο ένας από τούς δύο παίκτες τελειώσει με διπλό, δηλαδή να μηδενίσει τούς πόντους του. Όλα τα βέλη πού θα παιχθούν μετά από αυτό του διπλού δεν μετρούν.
 
2. Πέταγμα των βελών ( darts)
 
   Όλα τα βέλη ρίπτονται από και με το χέρι.
   Κάθε ρίψη περιλαμβάνει τα τρία βέλη, εκτός της περίπτωσης πού το παιχνίδι θα τελειώσει με λιγότερα.
   Όσα βέλη πέφτουν απ’ το στόχο ή πετιούνται έξω, δεν μετρούν ούτε ξαναρίχνονται.
 
 3. Αποτελέσματα διπλών
 
   Επιτρέπεται ο παίκτης (του ζευγαριού) να τελειώσει το ένα παιχνίδι και να παίξει για bull και να αρχίσει το τρίτο παιχνίδι. Επίσης είναι επιτρεπτό σε παίκτη ζευγαριού να παίξει για bull και να βάλει τον συμπαίκτη του να παίξει για σκορ πρώτος.
   Είναι επίσης επιτρεπτό, να παίξει στα ζευγάρια ένας παίκτης αντί για δύο, με την διαφορά ότι θα παίξει μόνο μία φορά (δηλαδή στην θέση του ελλείποντος συμπαίκτη του δεν θα παίζει κανείς και θα χάνεται ή μία βολή). Ο απών παίκτης δεν μπορεί αν έλθει στο μέσον του 1ου ή 2ου παιχνιδιού να παίξει αλλά μπορεί να παίξει στο αμέσως επόμενο αν το παιχνίδι δεν έχει ήδη τελειώσει.
   Κανένας παίκτης δεν μπορεί να λάβει μέρος σε περισσότερα του ενός μονών και περισσότερα του ενός διπλών στον ίδιο αγώνα.
 
4. Πώς καταχωρείται το σκορ
 
   Πρέπει να υπάρχει ένας γραφέας (chalker) για το κάθε παιχνίδι ο οποίος μετρά και καταγράφει τις βολές των παικτών σύμφωνα με τους κανονισμούς του άρθρου 13.
   Για να μετρήσει το κάθε βέλος, πρέπει να παραμείνει καρφωμένο στον στόχο 5’’ μετά την ρίψη και του τρίτου βέλους από τον ίδιο παίκτη. Η αιχμή του βέλους πρέπει να εφάπτεται της επιφανείας του στόχου για να μετρήσει.
   Κανένα βέλος δεν πρέπει να αγγιχτεί είτε από τον παίζοντα είτε από άλλον παίκτη είτε τον γραφέα παρά μονάχα μετά την καταμέτρηση της βολής.
   Το σκορ των βελών μετράει από την μεριά του σύρματος από την οποίαν έχει καρφωθεί το κάθε βέλος στον στόχο.
   Είναι ευθύνη του κάθε παίχτη, να ελέγχει το σκορ που έφερε πριν βγάλει τα βέλη του από τον στόχο. Το σκορ παραμένει ως εγράφη αν κάποιο από τα βέλη έχει μετακινηθεί από τον στόχο. Σφάλματα αριθμητικά παραμένουν ως εγράφησαν, εκτός αν διορθωθούν πριν την επόμενη βολή του παίκτη  στον οποίον έγιναν. Όσο για αριθμητικά σφάλματα στα ζευγάρια, αυτά πρέπει να έχουν διορθωθεί μέχρι της επόμενης βολής του συμπαίκτη του ζευγαριού στο οποίο έγινε το λάθος.
   Στα ζευγάρια δεν επιτρέπεται η ρίψη βελών έως ότου τελειώσει τη ρίψη του ο αντίπαλος. Ο παίκτης πού θα παίξει έξω από την σειρά του θα παίρνει στην σειρά του σκορ (0) μηδέν και ή ομάδα του θα στερείται του παιξίματός του για μία φορά.
   0 γραφέας πρέπει να σημειώνει το σκορ του κάθε παίχτη στην άκρη του πίνακα και προς την μέση το υπολειπόμενο σκορ του παίχτη.
   0 πίνακας πρέπει να φαίνεται καθαρά από τούς παίκτες.
   0 γραφέας πρέπει να ενημερώνει τον κάθε παίκτη ποιο είναι το σκορ που έφερε και πόσο του μένει ακόμη, εάν και όταν ερωτηθεί από τον παίκτη. 0 γραφέας απαγορεύεται να πει στον παίκτη ποίους συνδυασμούς χρειάζεται για να τελειώσει. Είναι επιτρεπτό μόνον στους συμπαίκτες των ζευγαριών να λέει ο ένας στον άλλο τούς συνδυασμούς πού θέλουν να παίξουν και σε κανέναν απολύτως άλλον.
   Εάν παίκτης παρακινηθεί από συμπαίκτη του ή θεατή ή οποιονδήποτε άλλον, στο τι πρέπει να παίξει, τότε το αποτέλεσμα δεν θα ληφθεί υπ' όψιν και ο παίκτης θα χάσει τη σειρά του. Εάν αυτό γίνει από ουδέτερο άτομο την απόφαση τότε την παίρνει ο αρχηγός της αντίπαλου ομάδος.
 
5. Εξοπλισμός
 
   Τα βέλη πού μπορούν να χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να ξεπερνούν το μήκος των 30,5 εκατοστών η 12" ιντσών και να μην είναι βαρύτερα από 50 gram. το καθένα. Το κάθε βέλος πρέπει να αποτελείται από την αιχμή (ακίδα), το κύριο σώμα και την ουρά με το Φτερό.
   0 στόχος πρέπει να έχει διάμετρο 45,7 εκ. ή 18" ίντσες στον εξωτερικό κύκλο των αριθμών και να είναι εγκεκριμένου τύπου όπως WINMAU, nodor, sportcraft και να έχει σε κύκλο τούς αριθμούς από το 1 έως το 20. ' Επίσης να περιέχει τον εξωτερικό κύκλο των διπλών και τον εσωτερικό των τριπλών καθώς και τούς δύο κύκλους του bull.
   Η βαθμολογική σφήνα που δείχνει τον αριθμό 20 πρέπει να είναι σκουρότερου χρώματος από αυτή του άλλου χρώματος και πρέπει να βρίσκεται άνω και στο κέντρο.
   Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν άλλα πράγματα, διακοσμητικά ή μη επάνω στον στόχο.
   0 εσωτερικός δακτύλιος μετρά τον αριθμό τριπλό και ο εξωτερικός διπλό.
   0 εξωτερικός κύκλος του κέντρου (bull) μετράει 25 και ο εσωτερικός 50.
   Η μικρότερη απόσταση πού μπορεί να παίξει ένας παίκτης είναι 7' 9" 1/4 η 2,365 μ, (2,37 χάριν στρογγυλοποίησης), από την επιφάνεια του στόχου πού φαίνεται. Το δε ύψος του στόχου καθορίζεται στα 5' 8" η 1,73 μ. από το πάτωμα έως το κέντρο του διπλού bull.
   Τα Φώτα πρέπει να είναι έτσι τοποθετημένα ώστε να φωτίζουν τον στόχο χωρίς να κάνουν σκιές όταν καρφώνονται τα βέλη και χωρίς να εμποδίζουν τα βέλη στην πορεία τους.
   Αν είναι δυνατόν να υπάρχει μία ανισόπεδη λωρίδα από σκληρό υλικό το λιγότερο 38 χιλιοστά ύψος η 1 1/2" και 61 εκ. μήκος η 2 ' κατά πλάτος του διαδρόμου στην απόσταση της ρίψης των βελών (7'9" 1/4 η 2,37 μ.).
   Κανένας παίκτης δεν επιτρέπεται να πατάει επάνω στην γραμμή είτε με το πόδι είτε με το παπούτσι κατά την διάρκεια πού ρίχνει τα βέλη στον στόχο. Σ’ αυτή τη περίπτωση το σκορ δεν μετράει. Μία παρατήρηση από τον ελεγκτή επιβάλετε πριν την χρήση του παραπάνω κανονισμού.
   Όποιος παίκτης θέλει, μπορεί να ρίξει τα βέλη του ή το βέλος, από όσο πλάγια θέση θέλει, δεξιά η αριστερά, αρκεί να βρίσκεται πάντα πίσω από την νοητή προέκταση της γραμμής των 2,37 μ.
   Ο πίνακας πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση το πολύ 4' (ποδών) ή 1,22 μ. από τον στόχο και όχι σε μεγαλύτερη των 45ο γωνία απ’ αυτόν.
 
6. Συμπλήρωση του φύλλου αγώνα
 
   Πριν αρχίσουν οι μονοί αγώνες, οι δύο αρχηγοί γράφουν στο φύλλο αγώνος μυστικά, τα ονόματα των παικτών πού παίζουν στα μονά και γράφουν και τρεις αναπληρωματικούς το πολύ. Σε περίπτωση πού ένας παίκτης είναι γραμμένος στους 6 πρώτους παίκτες και ή λείπει ή δεν μπορεί να παίξει για οποιονδήποτε λόγο, ο πρώτος κατά σειρά αναπληρωματικός θα πάρει την θέση του.
     Ο παίκτης που ήταν εγγεγραμμένος στην αρχική εξάδα και δεν αγωνίστηκε, δεν μπορεί να συμμετάσχει στα διπλά (ζευγάρια - doubles).
   Πριν την αρχή των διπλών οι αρχηγοί γράφουν και πάλι τούς παίκτες πού θα παίξουν μυστικά. Δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί στα διπλά.
   Σε όλη την διάρκεια του αγώνος, μόνο εννιά (9) παίκτες από κάθε ομάδα έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος συμπεριλαμβανομένων και των αναπληρωματικών.
   Μετά το τέλος του αγώνα οι αρχηγοί υπογράφουν τα φύλλα αγώνος. Σε περίπτωση ένστασης τα φύλλα αγώνος δεν υπογράφονται. Η ένσταση κατατίθεται εγγράφως στην επιτροπή με την καταβολή παραβόλου €10.00. Η επιτροπή υποχρεούται να εκδικάσει παρουσία των δύο αρχηγών την ένσταση εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία του συμβάντος.
 
7. Συνθέσεις ομάδων
 
*      Κάθε ομάδα επτά (7) ήμέρες προ της ενάρξεως της σαιζόν πρέπει να καταθέσει γραπτά το όνομά της καθώς και τούς αρχηγό και υπαρχηγό της ( με τον αριθμό του τηλεφώνου και των δύο), όπως επίσης και τα ονόματα των παικτών της. Για εγγραφή νέων μελών (παικτών) απαιτείται και η προσκόμιση δύο φωτογραφιών τους και φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, για την έκδοση ταυτότητας μέλους από το γραμματέα του συλλόγου. Τα υπάρχοντα μέλη διατηρούν τις παλαιές τους ταυτότητες.
*      Οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να έχουν ομοιόμορφη εμφάνιση κατά την διάρκεια των αγώνων. Απαγορεύεται η συμμετοχή παίκτη σε αγώνες που δεν φοράει την εμφάνιση.
*      Κατά την διάρκεια της σαιζόν και μέχρι πέντε (5) αγωνιστικές πριν την λήξη του πρωταθλήματος, ο γραμματέας του συλλόγου μπορεί να εγγράφει καινούργιους παίκτες, με την προϋπόθεση ότι κάθε νεοεγγραφής παίκτης μπορεί να παίξει τον επόμενο αγώνα από την στιγμή πού θα δηλωθεί και πάρει την ταυτότητά του. Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των εγγραφών.
*      Μεταγραφές παικτών από μια ομάδα σε άλλη επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν μόνο μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου. Ο αρχηγός της ομάδας που έχει στην σύνθεσή της τον παίκτη που ζητά την αποδέσμευσή του ενημερώνει τον γραμματέα του συλλόγου και ο παίκτης δηλώνει την νέα του ομάδα στην οποία μπορεί να συμμετέχει ενεργά μετά την πάροδο μιας αγωνιστικής από την ημερομηνία που δηλώθηκε η μεταγραφή. Σε περίπτωση που για την ομαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος οι συμμετέχουσες ομάδες εκ περιτροπής έχουν κενή αγωνιστική (παιχνίδι BYE), η αγωνιστική αυτή δεν εκλαμβάνεται ως το κενό που απαιτείται για την μεταγραφή καποιου παίκτη.
 
8. Aρχηγός ομάδος
 
Είναι ευθύνη του αρχηγού να:
 οργανώνει την ομάδα του χρησιμοποιώντας την τακτική πού θέλει
 να εγγράφει τούς παίκτες του δηλώνοντάς τους αμέσως στον γραμματέα
 να κανονίζει τις ημέρες του επικείμενου αγώνα
 να μαζεύει τις συνδρομές και να τις δίνει στον ταμία
 να δίνει στον γραμματέα τα αποτελέσματα των αγώνων το αργότερο την μεθεπομένη της αγωνιστικής. Η ευθύνη ενημέρωσης βαρύνει τον αρχηγό της νικήτριας ομάδας. Σε περίπτωση ισοπαλίας η ενημέρωση βαρύνει τον αρχηγό της έδρας. ΕΑΝ Ο ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΔΥΟ ΒΑΘΜΩΝ
 σε περίπτωση απουσίας του μεταφέρει τις ευθύνες του στον υπαρχηγό του.
 να αποδεσμεύσει έναν παίκτη της ομάδος του για οποιονδήποτε λόγο.
Οι παρακάτω είναι μερικοί δικαιολογημένοι λόγοι:
 συχνές απουσίες
 τσακωμοί η αδικαιολόγητες ρήξεις με άλλους
 απάτες επάνω στο παιχνίδι
 απλήρωτες συνδρομές
 
Ο αποδεσμευμένος παίκτης (όπως επίσης και ο παίκτης πού αποχωρεί μόνος του από μία ομάδα), μπορεί να απευθυνθεί στην επιτροπή για να παίξει σε άλλη ομάδα. Αποδεσμευμένοι ή οικειοθελώς αποχωρήσαντες παίκτες δεν μπορούν να αγωνιστούν σε άλλη ομάδα εάν η αποδέσμευση ή αποχώρηση δεν δηλωθεί τουλάχιστον έξη (6) αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος.
 
9. Προγραμματισμός αγώνων
 
Μία εβδομάδα πριν από την αρχή της σαιζόν, ο γραμματέας πρέπει να έχει έτοιμο το πρόγραμμα για όλη την σαιζόν, το οποίο περιλαμβάνει έναν αγώνα την εβδομάδα για την κάθε ομάδα. Είναι υπεύθυνη ή κάθε ομάδα μέσω του αρχηγού της να ακολουθήσει το πρόγραμμα.
 
10. Ημέρες και ώρες των παιχνιδιών
 
Η διεξαγωγή όλων των παιχνιδιών γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα κατά κανόνα ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 μ.μ. Σε περίπτωση που αναβληθεί κάποιο παιχνίδι, θα πρέπει να γίνεται το αργότερο μέχρι την Κυριακή (πριν αρχίσουν τα παιχνίδια της επόμενης εβδομάδος), διαφορετικά θα μηδενίζονται και οι δύο ομάδες.
 
  Περίοδος χάριτος
 
Εάν η μία από τις δύο ομάδες δεν μπορεί να παίξει το παιχνίδι μέσα στην καθορισμένη εβδομάδα, τότε επικαλείται την «περίοδο χάριτος» και ζητά να γίνει αυτό, μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Δικαίωμα επιλογής της ημέρας έχει ο αρχηγός της ομάδος ο οποίος δεν ζήτησε την περίοδο χάριτος. Εάν και πάλι δεν υπάρξει διακανονισμός τότε τον αγώνα χάνει ή ομάδα πού ζήτησε την περίοδο χάριτος. Οποιαδήποτε αντιδικία υπάρξει έπ’ αυτών θα κατατίθεται γραπτώς στην επιτροπή για εξέταση. Η κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να κάνει μόνον δύο παιχνίδια την εβδομάδα όχι όμως κατ' εξακολούθηση. Είναι ευθύνη του αρχηγού της φιλοξενούμενης ομάδας να επικοινωνήσει με τον αντίστοιχό του (της κάθε εβδομάδας) αρχηγό και μαζί να ορίσουν την ήμέρα του αγώνος. Ο ορισμός της ημέρας θα πρέπει να γίνεται δύο (2) ημέρες προ του αγώνος. Την ημέρα και ώρα του αγώνος δύναται να ζητήσει να ορισθεί ο αρχηγός της φιλοξενούμενης ομάδος. Εάν δεν υπάρξει επικοινωνία εξ αιτίας του αρχηγού ή υπαρχηγού της ομάδας που έχει την έδρα, ο φιλοξενούμενος αρχηγός μπορεί να ζητήσει κατακύρωση του αγώνος υπέρ της ομάδος του. Οι αγώνες πρέπει να αρχίζουν το αργότερο μισή ώρα μετά τον ορισμό πού έχει κανονισθεί, άλλως ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της ομάδος πού έχει εμφανισθεί. Πέραν τούτου κάθε διαφορά πού θα προκύψει, θα κατατίθεται γραπτώς στην επιτροπή για εξέταση.
 
11. Αγωνιστική Διάταξη
 
   Μονά και Διπλά
 
Ο κάθε αγώνας θα περιλαμβάνει έξη (6) αγώνες μονούς (singles) και τρεις (3) αγώνες διπλούς (ζευγάρια - doubles). Το κάθε παιχνίδι ξεκινά από τους 501 πόντους με κατευθείαν μέτρηση και διπλό για τελείωμα. Νικητής είναι αυτός που κερδίζει δύο από τα τρία παιχνίδια που παίζονται σε κάθε μονό ή διπλό αγώνα.
 
Κάθε νίκη μονού αγώνα θα είναι ένας (1) πόντος και κάθε διπλού δύο (2). Ο κάθε αγώνας έχει σύνολο ΔΩΔΕΚΑ (12 ) πόντων. Η νικήτρια ομάδα παίρνει τρεις (3) βαθμούς και η ηττημένη ένα (1). Σε περίπτωση ισοπαλίας η κάθε ομάδα παίρνει δύο (2) βαθμούς. Οι πόντοι από τα επιμέρους παιχνίδια, μονά και διπλά, λογίζονται όπως τα γκολ που σκοράρει κάποια ομάδα στο ποδόσφαιρο και χρησιμεύουν για την τελική κατάταξη των ομάδων σε περιπτώσεις ισοβαθμίας.
 
 
 
 12. Περί των νικητών του συλλόγου
 
   Κάθε ομάδα οφείλει να παίξει δύο φορές εναντίον μιας άλλης ομάδας. Μία φορά εντός έδρας και μία εκτός.
   Η σαιζόν έχει δύο περιόδους. Η ομάδα πού στο τέλος του πρωταθλήματος έχει μαζέψει τούς περισσότερους βαθμούς, ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια.
   Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου, λαμβάνονται πρώτα υπόψη τα μεταξύ τους παιχνίδια [και τα δύο 6-6 ή 7-5 ή 8-4 κλπ., χωρίς να προσμετρώνται τα επιμέρους παιχνίδια (legs)] και εάν και εκεί υπάρχει ισοπαλία τότε υπερισχύει η καλύτερη επίθεση. Εάν και το σύνολο των πόντων που έχουν σκοράρει οι ομάδες είναι το ίδιο τότε γίνεται παιχνίδι κατάταξης στην έδρα του συλλόγου.
   Η ομάδα με την δεύτερη καλύτερη βαθμολογία θα είναι δεύτερη κ.ο.κ.
 
13. Υποχρεώσεις Γραφέα (Chalker)
 
  • ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ
  • ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ (Να ακολουθεί την τροχιά του βέλους με το κεφάλι ή να σκύβει για να δει που έχει καρφωθεί το βέλος κατά την διάρκεια της βολής)
  • ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΙΤΑΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ
  • ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΩΝΕΙ ΤΟ ΣΚΟΡ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΤΟΥ ΖΗΤΗΘΕΙ
  • ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΕΙ ΣΤΟΝ ΠΑΙΚΤΗ ΤΙ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ Η ΠΩΣ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΝΑ ΝΟΥΜΕΡΟ
  • ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΣΚΟΡ ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΠΑΙΚΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΝ
  • ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ ΣΚΟΡ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΒΟΛΗΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΚΤΗ ΕΑΝ ΑΥΤΟΣ ΕΧΕΙ ΡΙΞΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΒΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ
  • ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΟΡΦΑΣΜΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΒΟΛΩΝ.
  • ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΡ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΠΑΙΚΤΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΩΤΟΣ Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ
  • ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΜΟΝΟ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΜΒΟΛΑ Η ΓΡΑΜΜΑΤΑ
 
14. Δραστηριότητες στο τέλος του έτους
 
    Μετά τη λήξη των αγώνων της σαιζόν, θα γίνει μία εσπερίδα με απονομή των επάθλων στους νικητές του πρωταθλήματος, κυπέλλου και βαθμολογικών τουρνουά . Ο σύλλογος, ανάλογα με τα οικονομικά του, θα καταβάλλει για όσα εγγεγραμμένα μέλη του παρευρεθούν στην χοροεσπερίδα, ολόκληρο ή μέρος του ποσού συμμετοχής. Τα μέλη μπορούν να φέρουν όσους καλεσμένους θέλουν οι οποίοι όμως θα καταβάλλουν ολόκληρο το ποσό συμμετοχής
 
 
 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο
 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ATTICADARTS
 
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free